جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

طرح درس

  مشخصات

  کلی

  نام درس:اقتصاد           طرح درس :  سال تحصیلی 96-95

  موضوع درس: فصل چهارم:  آشنایی با شاخص های اقتصادی

  چگونه می توانیم میزان فعالیت های اقتصادی رادرسطح یک جامعه اندازه گیری کنیم؟                            صفحات:  40-44

  طراح: غلامی

  تاریخ اجراء:  مهر 1395

  مدت اجراء:85دقیقه

  محل اجراء:

  کلاس:دهم انسانی

  تعداد فراگیر:......... نفر

  اهداف

  1-کلی:آشناسايي شاخص هاي اقتصادي

  2-پیشین: معلم انتظارداردفراگيربتوانداهمیت حسابداری ملی راتوضیح دهدومیزان فعالیت های اقتصادی رادرسطح یک جامعه اندازه گیری کندازدیدگاه حسابداری ملی فعالیت تولیدی راتعریف کندوشرایط محاسبه ی فعالیت های تولیدی رابیان کند.

  3- پسین: فراگیرمی داندکه اهمیت حسابداری ملی چیست وتاثیربه کارگیری سیاست های اقتصادی مختلف رابرسطح زندگی مردم ورشداقتصادی جامعه می سنجدوازدیدگاه حسابداری ملی فعالیت تولیدی راتوضیح می دهدوشرایط محاسبه ی فعالیت های تولیدی راشرح می دهد.

  3- اهداف رفتاری( آموزشی،شناختی، نگرشی، مهارتی)

  دلیل اهمیت حسابداری ملی را بیان کند؟(درک و فهم)

   منظورازتولیدکل چیست؟(دانش)

   شرایط سنجش فعالیت های تولیدی رانام ببرد؟(دانش)

  چرادراندازه گیری تولیدکل جامعه ارزش کالای واسطه ای محاسبه نمی شود؟(درك وفهم)

  چرافعالیت غیرقانونی جزءتولیدکشورمحاسبه نمی شود؟(درك وفهم)

  تولیدناخالص ملی و داخلی بررسی و مقایسه کند؟(تجزیه و تحلیل)

  مفهوم استهلاک را بشناسد.- با مثال( دانش) - کاربرد

  درآمدملی و موارد مورد بررسی در آن را تشخیص دهد. (دانشی)

  انتخاب

  روشهای تدریس: پیش سازمان یافته ، بارش مغری ، پرسش وپاسخ  ، گروهی

  ابزار ووسایل: ،  تصاویر ، power point ،اینترنت و ، تابلو ،تخته هوشمند.

  مراحل اجراء

  1-کار های مقدماتی : سلام واحوال پرسی از دانش آموزان ، اطلاع از حضوروغیاب فراگیران وپیگیری غیبت  غایبان ، بررسی وضعیت فیریکی کلاس ازنظر دما ونور  ودریافت  احساس آمادگی دانش آموزان  برای فراگیری درس جدید .

  زمان

  5دقیقه


  مراحل اجراء

  2-ارزشیابی تشخیصی: ازدرس های قبل سوال پرسیده می شود.

  1- علم اقتصادراتعریف کند؟(دانشی) تعریف علم اقتصاد دربرگیرنده چه نکات مهمی است؟(درك وفهم)

  2- مفهوم عقلانیت اقتصادی، را توضیح دهید.(درک و فهم)

  3- انواع کالاها   تفکیک  و مقایسه کند.(ارزشیابی)

  4- تولید و فعالیت های تولیدی و محصولات تولیدی را بیان کند.با ذکر مثال/ ( دانش) و (کاربرد)

  5- مفهوم هزینه تولید/درآمد و سود و چگونگی محاسبه آن آشنا باشد.( دانش) و (درک وفهم)

  6-به چه دلیل به افزایش یا کاهش  قیمت  یک کالا، میزان تولید و عرضه آن افزایش می یابد؟ ذکر 2 دلیل.(درك و فهم و تحلیل)

  7- انواع رفتار اقتصادی و  بازار و نیز عوامل تاثیر بر آنها را بشناسد و تحلیل کندوبررسی کند.(درک و فهم)-(ارزشیابی)

  8-با رسم یک شکل قیمت تعادلی و نقطه تعادل را در بازار یک کالا مشخص کنید؟ (ترکیب)

  10دقیقه

  3-آماده سازی(زمینه سازی):  بررسی و رفع اشکالات درس گذشته/  پاسخ به سوالات فراگیران / با پرسش چندسوال ونشان دادن اسلاید یا گزارش دانش آموزی و......درس راشروع می کنیم. ( هدفهای حوزه ی روانی-حرکتی)//( آزمون آمادگی)

  10دقیقه

  4- ارائه درس:فعالیت معلم :باآوردن نمونه هایی از اهمیت اقتصاد در زندگی /میزان فعالیت های اقتصادی رادرسطح جامعه اندازه گیری.//  مواردبررسی حسابداری ملی رانام برده شود.  //تاثیربه کارگیری آن برسطح زندگی مردم ورشدجامعه بیان واهميت حسابداري ملی راروشن کند.//تولید کل راتعریف شود.//واین که فعالیت های خدماتی نیزبه عنوان تولیدشناخته می شوندزیرا نیازمردم راتامین می کند.//شرایط محاسبه فعالیت های تولیدی راتوضیح ...واین که چرادراندازه گیری تولیدکل جامعه ارزش کالاهای واسطه ای محاسبه نمی شود؟// چرافعالیت غیرقانونی جزءتولیدکشورمحاسبه نمی شود؟ .تولیدناخالص ملی و داخلی بررسی و مقایسه .ویادآ وری این نکته که فعالیت های غیرقانونی جزء تولیدکشورمحاسبه نمی شود.// مفهوم استهلاک را بشناسد.// درآمدملی و اهمیت  بررسی در آن را تشخیص دهد.

  **فعالیت فراگیران**

  گوش دادن

  پرسش  (حوزه ی عاطفی)

  پاسخ

  کارگروهی

  30دقیقه

  فعالیتهای تکمیلی

   

   

  5- جمع بندی ونتیجه گیری: یادآورمی شویم که حسابداری ملی شاخه ای ازاقتصاداست که باارائه ی شاخص های متنوع به بررسی واندازه گیری فعالیت های اقتصادی درسطح ملی می پردازدبه همین دلیل اهمیت بسیاری داردوفعالیت تولیدی به تهیه کالا وخدمات موردنیازمردم می پردازدوشرایط محاسبه ی فعالیت های تولیدی ازاین قراراست.ازبازارعبورکند،به تولید کالایاخدمات نهایی منتهی شودودرمحدوده ی مکانی معین صورت گیردوقانونی باشد.این که با در نظر گرفتن هزینه استهلاک می توان به تولی خالص دست یافت.  و درآمد ملی به عنوان شاخص کلان اقتصادی مورد استقاده قرار می گیرد.

  10دقیقه

  6-ارزشیابی تکوینی(مرحله ای): چندسوال پرسیده می شود.// فراگیران به صورت گروهی پاسخ می دهند//توضیح اهمیت حسابداری ملی //تعریف فعالیت تولیدی ویژگی های فعالیت تولیدی و ....( هدفهای حوزه ی روانی-حرکتی)

   

  10دقیقه

  7-تعیین تکلیف: ازگروه هاخواسته می شودبامراجعه به سایت  و مقالات اطلاعاتی راجع به مراحل فعالیت تولیدی تهیه ی کالاوخدمات وشرایط فعالیت تولیدی بیاورند.

  5دقیقه

  8- -تعیین  موضوع  جلسه آینده : اشاره به موضوع درس بعدی محاسبه تولیدکل جامعه/ شاخص های نسبی  /محاسبه قیمت ثابت و جاری( جلسه بعدی با تهیه پاورپوینت. ویا  داوطلبانه کنفرانس دهند)

  5دقیقه

  85دقیقه


  این مطلب تا کنون 28 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 14 آبان 1395
  منبع
  برچسب ها : فعالیت ,تولیدی ,محاسبه ,حسابداری ,دانش ,اقتصادی ,فعالیت تولیدی ,اهمیت حسابداری ,اقتصادی رادرسطح ,اندازه گیری ,تولیدکل جامعه ,چرافعالیت غیرقان ,
  طرح درس

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز یکشنبه 10 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر