جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

متن کامل سند چشم انداز بيست ساله


  با اتکال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و کوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه ي جمعي ودر مسيرتحقق آرمان ها و اصول قانون اساسي ، در چش مانداز بيست ساله، ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اولاقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعاملسازنده و موثر در روابط بي نالملل.
  جامعه ي ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت:توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متکي بر اصول اخلاقي و ارز شهاي «اسلامي، ملي و انقلابي، با تاکيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاد يهاي مشروع، حفظ کرامت وحقوق انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي.برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرماي هي اجتماعي «در توليد ملي.امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بربازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت. «برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرص تهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم «خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهر همند از محيط زيست مطلوب.فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن ، رضاي تمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحيه ي تعاون و سازگاري «اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، «قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه) با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي،ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.
  الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم سالاري ديني، توسع هي کارآمد، جامع هي اخلاقي، «نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه اي بر اساس تعاليم اسلامي وانديشه هاي امام خميني (ره).داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. «ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه و بودج ههاي ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد کهشاخص هاي کمي کلان آن ها از قبيل نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم،کاهش فاصل هي درآمد ميان دهک هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي هاي دفاعي وامنيتي، بايد متناسب با سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست ها وهدف ها به صورت کامل مراعات شود.


  این مطلب تا کنون 30 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1395
  منبع
  برچسب ها : اسلامي ,توليد ,توسعه ,درآمد ,کامل ,اجتماعي، ,سالاري ديني، ,مردم سالاري ,جهان اسلام ,مردم سالاري ديني، ,
  متن کامل سند چشم انداز بيست ساله

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز یکشنبه 10 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر